REVISTA DE PSICOMOTRICIDAD NOVIEMBRE 2017

MONOGRÁFICO ADICADO Á FORMACIÓN PERSOAL: elemento esencial na preparación das/os psicomotricistas.

“A partir de la formación personal podemos ayudar a las personas a ponerse en relación”
(Bernard Aucouturier”)

Cando traballamos no campo da psicomotricidade xeralmente xa temos unha gran motivación interna que nos impulsa a facer formación persoal, a buscar espazos grupais onde poder compartir cos outros momentos de xogo e relación que nos contacten coa nosa propia historia. Por qué?? É dificil de explicar que impulso nos leva a invertir horas de descando, vacacións e fins de semán en cursos (ás veces pasando horas e horas en longas viaxes). Os motivos van máis alá das razóns teóricas. Os aportes sentímolos, saboreámolos e vivímolos  con intensidade cando voltamos ó día a día, cando nos reencontrarnos cos nenos/as no traballo, ó percebir as sensacións que dende unha clave moi corporal, axúdannos a dar respostas ás demandas que xurden na sala.
Mirarse cada un de nos é imprescindible para mirar ó outro, e no intercambio da sala de psicomotricidade é un requesito esencial.
A formación persoal nútrenos, aportanos ferramentas e claves que serán os medios esenciais que as psicomotricistas empregamos no traballo diario. Ferramentas que  están integradas na persona e que nos aportan a tecnicidade e actitudes para poder axudar.
Quen desexe adentrarse no tema convidámolo a ler os interesantes artigos escritos nesta revista de spicomotricidade. 
Para descargala pinchar no enlace:
https://1drv.ms/b/s!AoBvCpOClQd1kAt1pwiEuvLppTLm


Agora en Xaneiro comenzan novos cursos de FORMACIÓN DE PSICOMOTRICIDADE. Para maior información consultar calendarios e ofertas nas ESCOLAS DE PSICOMOTRICIDADE:

CEFFOP: Centro de Formación de Práctica Psicomotriz Bernard Aucouturier. Madrid.
http://cefopp.com/

PEIP EIP BILBAO. Escuela de Psicomotricidad de Práctica Psicomotriz: 
http://www.escvpsicomotricidad.com/

ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD DE BERGARA. BILBAO:
http://www2.uned.es/ca-bergara/PSICOMO/Escuela.htm

    Write a comment