Equipo

O centro Medrando Xuntos está formado por un equipo multidisciplinar que traballa en coordinación, enriquecendo a mirada ao neno/a e o seu contorno, e analizando conxuntamente os aportes ofertados durante o tratamento.
Milagros Lorenzo Méndez (Itos)
Responsable do centro
 • Licenciada en Psicoloxía. U.S.C.
 • Especialista en Psicoloxía Clínica, Ministerio de Educación y Ciencia.
 • C.A.P. (Certificado de Aptitude Pedagóxica). U.S.C.
 • Formación persoal no Sistema Consciente para a Técnica do Movemento (Fedora Aberastury)
 • Formación en Psicomotricidad Vivenciada: Bernard Aucouturier, CEFOPP (Madrid).
 • Experiencia laboral en formación e traballo con familias e nenos en adopción.
 • Posta en marcha e desenvolvemento do programa de psicomotricidade educativa-preventiva do Concello de Ames (Concellaría de Educación).
 • Experiencia laboral en traballo psicolóxico en diferentes ámbitos tanto a nivel individual como en grupos de autoaxuda.
 • Experiencia laboral na dirección de grupos de traballo
 • Colaboradora Docente coa Universidade de Santiago de Compostela: Facultade de Psicoloxía.
 • Colaboradora Docente coa Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya: Máster en Intervención Psicomotriz Educativa e Terapéutica.
Adriana Mayán Pérez
 • Pedagoga
 • Master Universitario en Formación do Profesorado (especialidade orientación educativa).
 • Formación en atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais.
 • Monitora de tempo libre.
 • Formación en intelixencia emocional e tratamentos educativos con alumnos en difultade.
 • Prácticas profesionais en Servizo de Atención Temperá.
 • Experiencia profesional en escolas infantís.
 • Experiencia en valoración, diseño de proxectos e apoio nos procesos de aprendizaxe con nenos/as con desenrolo típico e con nenos/as con dificultades.
Pablo Agra Casal
 • Educador Social
 • Master Universitario en Formación do Profesorado (especialidade educación secuandaria obligatoria e bachillerato, formación profesional e enseñanza de idiomas).
 • Formación básica en Seguridade (primeiros auxilios).
 • Prácticas profesionais en Servizo de Atención Temperá.
 • Estudios sobre a importancia do Xogo Simbólico na integración de nenos/as con dificultades.
 • Formación en Psicomotricidade Vivenciada Relacional.
Olaia Becerra Suárez
 • Mestra de Educación Infantil.
 • Máster Universitario en Estudios Avanzados sobre a Linguaxe, a Comunicación e as súas patoloxías.
 • Curso Básico e curso de Iniciación en lingua de signos.
 • Monitora de Tempo Libre.
 • Experiencia laboral en actividades culturales, educativas e de ocio e tempo libre con nenos/as e adolescentes.
 • Prácticas Profesionais en CEIP Lamas de Abade (Santiago de Compostela) CEIP Pedrouzos, EI A Igrexia (Brión).