Equipo

O centro Medrando Xuntos está formado por un equipo multidisciplinar que traballa en coordinación, enriquecendo a mirada ao neno/a e o seu contorno, e analizando conxuntamente os aportes ofertados durante o tratamento.
Milagros Lorenzo Méndez (Itos)
Responsable do centro
 • Licenciada en Psicoloxía. U.S.C.
 • Especialista en Psicoloxía Clínica, Ministerio de Educación y Ciencia.
 • C.A.P. (Certificado de Aptitude Pedagóxica). U.S.C.
 • Formación persoal no Sistema Consciente para a Técnica do Movemento (Fedora Aberastury)
 • Formación en Psicomotricidad Vivenciada: Bernard Aucouturier, CEFOPP (Madrid).
 • Experiencia laboral en formación e traballo con familias e nenos en adopción.
 • Posta en marcha e desenvolvemento do programa de psicomotricidade educativa-preventiva do Concello de Ames (Concellaría de Educación).
 • Experiencia laboral en traballo psicolóxico en diferentes ámbitos tanto a nivel individual como en grupos de autoaxuda.
 • Experiencia laboral na dirección de grupos de traballo
 • Colaboradora Docente coa Universidade de Santiago de Compostela: Facultade de Psicoloxía.
 • Colaboradora Docente coa Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya: Máster en Intervención Psicomotriz Educativa e Terapéutica.
Pablo Agra Casal
 • Educador Social
 • Master Universitario en Formación do Profesorado (especialidade educación secuandaria obligatoria e bachillerato, formación profesional e enseñanza de idiomas).
 • Formación básica en Seguridade (primeiros auxilios).
 • Prácticas profesionais en Servizo de Atención Temperá.
 • Estudios sobre a importancia do Xogo Simbólico na integración de nenos/as con dificultades.
 • Formación en Psicomotricidade Vivenciada Relacional.
Noelia Villar Sánchez
 • Pedagoga
 • EXPERTO EN ATENCIÓN TEMPERÁ: DETECCIÓN, EVALUCACIÓN E INTERVENCIÓN. FOESCO (Formación Estatal Continuada). Ano 2023.
 • Máster Universitario en procesos de formación: especialidade de atención á diversidade.
 • Prácticas de Pedagoxía Terapéutica en CEIP A Ramallosa.
 • Experiencia profesional en reforzo e apoio escolar en COESCO.
 • Experiencia profesional en departamento de Recursos Humanos RRHH de COGAMI.
 • Formación e experiencia profesional en diseño de proxectos de intervención para a mellora educativa dos nenos/as con dificultades de atención e de aprendizaxe.
 • Cursos de experta en trastornos do espectro autista: diagnóstico, intervención e inclusión social.
Natalia Fernández Méndez
 • Pedagoga
 • MASTER INTERNACIONAL EN PSICOMOTRICIDADE: intervención ó longo do ciclo vital. Universidade Europea do Atlántico en colaboración dos Colexios Oficiais de Psicoloxía de Cantabria e Cataluña. Cursos 2022/23
 • Prácticas de pedagoga en escola infantil.
 • Colaboración laboral en gabinete de psicoloxía CAFI.
 • Experiencia profesional en reforzo e apoio escolar con nenos /as con dificultades de aprendizaxe.
 • Prácticas e formación en psicomotricidade vivenciada relacional (PPA).