Sesións ofertadas

Psicomotricidade

A través da psicomotricidade acompañamos e favorecemos a maduración dos nenos e nenas, ofertando un dispositivo espacial e temporal, así como o apoio dun profesional – a/o psicomotricista, entrenada/o en interpretar o seu xogo, o movemento e acción.
Espazos de traballo
O equipo de Medrando Xuntos traballamos tanto nas instalacións do noso centro, en domicilios de nenos/as, como para outras entidades que nos solicitan colaboración:
 • ANPAS – colaboramos coa ANPA Millapeques, Milladoiro.
 • ASOCIACIÓNS: colaboramos con DOWN Compostela.
 • CONCELLOS: para o concello de Negreira traballamos tanto a nivel Educativa como Reeducativo e Terapia.
 • Durante o curso escolar utilizamos as instalacións do CEIP Maía - sala de psicomotricidade, para realizar grupos de Educativa Preventiva.
VER IMAXES
Psicomotricidade Vivenciada Relacional
En Medrando Xuntos contemplamos ao neno dende a globalidade, a unión permanente entre os desenrolos motores, emocionais e cognitivos, que o acompaña no seu crecemento madurativo, a través de tres abordaxes:
Psicomotricidade Educativa Preventiva
 • Nenos e nenas cun desenrolo típico
 • De 2 a 7 anos
 • Min.8 Max.14 nenos/as
 • 1 hora/sesión
O obxectivo xeral é favorecer o desenvolvemento físico e psicolóxico do neno/a, dende unha dinámica de xogo libre, sendo o pracer e benestar unha das claves no noso traballo.

A través das experiencias vividas os nenos e nenas adquiren competencias claves para o avance no ámbito académico e no disfrute e integración no grupo de iguais.

Traballamos sempre apoiándonos nas potencialidades coas que cada quen conta, respetando os procesos madurativos.

Favorecemos a expresividade de cada neno ou nena, buscando formas cada vez máis elaboradas de comunicación: dende a comunicación corporal á linguaxe.

Potenciamos a seguridade dos nenos e nenas, a súa iniciativa e o densenrolo do seu pensamento.

Grupo de axuda psicomotriz
 • Nenos/as con dificultades no desenvolvemento madurativo e patoloxías.
 • Dende os 2 anos
 • Max. 4 nenos/grupo
 • 1 hora/sesión
Orientado a nenos e nenas con diferentes dificultades no desenvolvemento madurativo:
 • Retrasos no desenvolvemento
 • Desaxustes no desenvolvemento madurativo
 • Dificultades de vinculación, adopcións….etc.
 • Axitación motriz
 • Inhibición motriz
 • Dificultades no ámbito relacional
 • Dificultades na comunicación
 • Dificultades visuais, auditivas, motoras, que afecten á capacidade de explorar o entorno
 • Nenos e nenas prematuros
 • Calquer patoloxía infantil que altere o desenvolvemento madurativo
 • Dificultades de vinculación (adopcións, contornos diferentes, etc)
Previo á incorporación farase una valoración inicial de 4 sesións (2 coa familia e 2 co neno/a)
Terapia psicomotriz
 • Nenos/as con dificultades no desenvolvemento madurativo e patoloxías.
 • Ao longo do proceso vital da persoa.
 • Traballo individualizado.
 • 50 min/sesión
Orientado a nenos e nenas con diferentes dificultades no desenvolvemento madurativo:
 • Retrasos no desenvolvemento
 • Desaxustes no desenvolvemento madurativo
 • Axitación motriz
 • Inhibición motriz
 • Dificultades no ámbito relacional
 • Dificultades na comunicación
 • Dificultades visuais, auditivas, motoras, que afecten á capacidade de explorar o entorno
 • Nenos e nenas prematuros
 • Calquer patoloxía infantil que altere o desenvolvemento madurativo
 • Dificultades de vinculación (adopcións, contornos diferentes, etc)
Previo á incorporación farase una valoración inicial de 4 sesións (2 coa familia e 2 con neno ou nena)
Beneficios da psicomotricidade
Entre outros, os aportes da psicomotricidade son:
 • Axuda na adquisición da identidade
 • Desenrolo do pensamento
 • Potencia a creatividade
 • Facilita a descentración tónico-emocional, esencial para os procesos de atención, concentración, colaboración.
 • Permite o paso da impulsividade á reflexión
 • Facilita a integración
Estás buscando sesións de axuda personalizada para o teu fillo ou filla?