PROPOSTA DE FORMACION

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN

O CEFFOP, centro de Formación de Práctica Psicomotriz de Bernard Aucouturier en Madrid, lanza unha nova convocatoria.

A través do curso básico, que se realizará nunha fin de semana, os/as asistentes poderán tomar contacto coa metodoloxía e enfoque desta formación. Os contidos teóricos acompañaranse de traballo persoal (vivenciado), a través do que, a/o psicomotricista, vai incorporando competencias que trasbasan o ámbito cognitivo, adquirindo habilidades e destrezas corporais, relacionais…

Si desexas máis información sobre o curso podes atopala no enlace : https://cefopp.com/curso/?id=1

    Write a comment