O xogo libre e o tempo non estructurado potencian a autoestima, as capacidades executivas e a intelixencia social infantil

Para o desenrolo integral dos nenos /as é esencial que poidan disfrutar de tempo libre, de xogo non estruturado, de momentos de pracer compartidos, e tamén da intimidade de estar solos, sin que se dirixa a súa actividade, sin supervisión nin interferencias.

O xogo en sí é a actividade por excelencia na infancia e tamén un medio facilitador de aprendizaxes: de ser,  exisitir, disfrutar,  crear,  probar, descubrir e descubrirse,  asegurarse e reasegurarse, medirse, …. No xogo o neno é o que xera a acción, movemento que nace do seu desexo  e das sensacions que forman parte da súa historia, das imáxes interiores coas que conta, ….Movemento que forma parte dun largo percorrido de  coñecerse, de confiar nas propias destrezas, de gañar confianza e autoestima….
As/Os psicomotricistas, somos conscientes de todos estos procesos que se dan na infancia e da gran importancia que ten XOGAR, por iso a sala de psicomotricidade está sempre preparada para acoller ós nenos/as, a cada un coas súas potencialidades…

Enlace a un artigo interesante:

https://terramater.es/el-juego-libre-y-el-tiempo-no-estructurado-potencian-la-autoestima-las-capacidades-ejecutivas-y-la-inteligencia-social-infantil/

    Write a comment