MEDRANDO XUNTOS ASINA CONVENIO DE COLABORACIÓN COA USC

No pasado mes de Outubro, Medrando Xuntos asinou un convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC), para a realización do Prácticum do alumnado pertencente ao Grao en Psicoloxía.
Será un alumno/a do Máster Universitario en Psicoloxía Educativa: Desenrolo e Aprendizaxe P2181Vol-2016/17, que a partir do mes de Xaneiro accederá ás prácticas no noso centro.
Dentro do ámbito educativo e psicolóxico, profundizar e entender as conexións entre os desenrolos motores, afectivos e cognitivos é clave para poder comprender aos nenos/as, acompañalos e apoialos no seu proceso madurativo.
    Write a comment