GUIAS ORIENTATIVAS NA PRIMEIRA INFANCIA

Ser pai/nai é un rol que nos ven dado cando nace o noso fillo/a, actuar como pai/nai xa é unha tarefa un tanto máis complexa e sentirnos como pais tamén non sempre é fácil (senón preguntémosllo a moitos que teñen nenos /as con algunha dificultade no seu desenrolo).
E moi reconfortante a frase do gran maestro Winnicott que comenta que como pais temos que ser «suficientemente bos», non é preciso facelo todo perfecto, non é preciso sabelo todo, e os nosos fillos/as teñen que sentir a necesidade de separarse de nós para poder seguir medrando o longo de todo o seu desenrolo.
Adxuntamos o enlace de tres guias que explican dun xeito sinxelo e práctico aspectos que consideramos relevantes no proceso madurtivo na infancia. Poden servir de axuda nesta importante tarefa de acompañar os nenos/as no se desenrolo:

FAVORECIENDO EL JUEGO Y LA ACTIVIDAD AUTÓNOMA DE 0 A 3 AÑOS:
https://1drv.ms/b/s!AoBvCpOClQd1kAVoAtWhZdB9DtST

EL VALOR EDUCATIVO DE LOS CUIDADOS INFANTILES PARA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS:
https://1drv.ms/b/s!AoBvCpOClQd1kAabZDnCTVlYO47_

GUIA PRÁCTICA DE PRIMEROS AUXILIOS PARA PADRES:
https://1drv.ms/b/s!AoBvCpOClQd1kASO1cnBYPj8yVQz

    Write a comment