ENCONTROS PARA PAIS NAIS

Ser nai/pai non é tarefa sinxela, un pai, unha nai fanse o longo da crianza e do acompañamento a seu fillo/a. Contar con espazos de reflexión e diálogo pode ser de gran axuda.

Profesionais do CEFOPP, centro de estudios e formación de Práctica Psicomotriz Bernard Aucouturier”, cunha longa traxectoria no acompañamento a nenos/as: a nivel Educativo e Preventivo e dende a Terapia, fan esta proposta que seguro aporta luz a temas importantes no desempeño do rol de pai/nai.

    Write a comment