Convocatoria do Máster en atención temperá no curso 2019/20

Convocatoria para a segunda edición do Máster Universitario en Atención Temperá para o vindeiro curso: comeza en Outubro do 2019 e remata en Xullo do 2020 UDC.

Os interesados/as poden obter información nos seguintes enlaces:
INFORMACIÓN DA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DA CORUÑA (FUAC):
INFORMACIÓN DA ASOCIACIÓN GALEGA DE ATENCIÓN TEMPERÁ (AGAT):
    Write a comment