OFERTA FORMATIVA

A formación continuada é o medio a través do que podemos asegurarnos, fortalecer as destrezas que nos permiten ese “estar e facer” dentro da sala propio das/os psicomotricistas . Estos espazos formativos tamén nos brindan posibilidades para observarnos e polo tanto enriquecernos como profesionais.

Unha oferta interesante a cargo de José Angel Rodríguez, Iolanda Vives e Cira Rodríguez, con longa traxectoria profesional, non só no traballo con nenos/as, senón tamén no ámbito teórico (con obras referenciais para os que traballamos como psicomotricistas).

    Write a comment