CURSO DE FORMACIÓN ORGANIZADO POLA UNED

“LA PSICOMOTRICIDAD COMO VÍA PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA”

¿Que entendemos por benestar emocional? ¿Que aspectos na evolución madurativa dos nenos /as e dos individuos en xeral están relacionados co benestar emocional?.. Estas e outras preguntas poderán reflexionarse nesta xornada de formación. Profundizarase na psicomotricidade, un recurso educativo/preventivo e terapéutico que permite prever, identificar e apoiar os nenos/as e adolescentes no seu desenrolo emocional, reforzando e dotando de recursos personais que lle permintan afrontar o día día.

Data: Novembro do 2023 vía online e presencial.

Impartido por Begoña Ruíz Ibáñez. Lucenciada en Psicoloxía con habilitación en Educación Social e profesora da Escola Internacional de Practica Psicomotriz PEI-EIP de Bilbao.

Para obter máis información curso: https://extension.uned.es/actividad/idactividad/31699

    Write a comment