CONVENIO DE COLABORACION DO CENTRO MEDRANDO XUNTOS COA UNIVERSIDADE DE HUELVA

Neste mes asinamos un contrato coa Universidade de Huelva – Facultade de Psicoloxía – para colaborar na formación cos seus alumnos de Grado ou Master.

As prácticas de formación son intercambios entre dúas realidades: teórica e a práctica. Aportarán ventaxas a ambas partes: a alumna e os profesionais, xa que no día a día se dan intercambios que xa está comprobado que nos axudan a mellorar … Sin lugar a dúbidas esta conexión entre o estudio, investigación, formación reglada… e a práctica profesional, deben camiñar xuntas…

    Write a comment