“CONFERENCIAS E OBRADOIROS POR MOTIVO DO 20 ANIVERSARIO DE AGAT”


O 2 e 3 de Xuño celebrarase en Santiago de Compostela diferentes conferencias e obradoiros sobre a importancia do xogo na primeira infancia.

Afondarase na relación entre xogo e cultura e na función do xogo no proceso de socialización. Estudiarase o xogo como espazo de gozo e reflexión para ser, coñecer e sentir, e a súa relevancia na Atención Temperá. Analizarase o papel do adulto nas diferentes fases evolutivas.

Contarase coa participación de sobresaíntes profesionais, creadores e creadoras e artistas que inscriben a súa activiadade no itinerario 0-6.

Para mais información:


    Write a comment