COMENZO DAS SESIÓNS DE PSICOMOTRICIDADE VIVENCIADA EN DOWN COMPOSTELA

Sesión durante el curso 2017/18
Hoxe martes día 11 de Setembro reanudamos por terceiroano, o traballo de colaboración coa Asociación Down Compostela a través da realización das sesións de Psicomotricidade Vivenciada Relacional.
Por medio  da Psicomotricidade búscarase, como obxectivo fundamental, que cada asistente avance no seu desenrolo como persoa, tanto nas competencias motoras como no ámbito cognitivo, emocional e relacional.
Outros obxectivos importantes son:
Potenciar o desenrolo das competencias motrices que conleva avances noutros ámbitos relacionados coa seguridade, autoestima, disfrute…
Estimular o desenrolo do pensamento e creatividade.
Favorece o desenrolo das capacidades comunicativas e expresivas, 
Traballar a regulación emocional, 
Fomenta a consciencia de experiencias corporais e mellora do tono muscular, 
Facilita a adquisición de novas habilidades relacionais: escoita, respeto, colaboración, observación,…
Favorecer dinámicas de xogos participativos nos que se atope o disfrute na relación cos demais.
Xerar lazos de grupo, de pertenza…
A xornada de hoxe foi de emoción, reencontros, presentacións, apertas, confidencias. Tamén tivemos tempo de xogar e divertirnos…, este ano avanzaremos polo camiño xa inicado.
    Write a comment