19 DE SEPTEMBRO: DÍA EUROPEO DA PSICOMOTRICIDADE
Unha data significativa para o equipo do Centro MEDRANDO XUNTOS así como para todos aquiles que valoren o traballo psicomotriz ben dende o ámbito EDUCATIVO PREVENTIVO así como REECUCATIVO ou TERAPÉUTICO.

En Galiza aínda nos queda moito camiño por percorrer. No momento actual a psicomotricidade aínda non existe nos plans de formación Universitarios, e a  presenza que ten nos plans formativos doutros profesionais é limitado e con un enfoque restrinxido.
No centro Medrando Xuntos a psicomotricidade ocupa un lugar prioritario – é unha formación imprescinble para o persoal do centro.
    Write a comment